Hopp til innhold

Mobiliserer mot planer om torskeoppdrett

Flere aktører vil nå starte med oppdrett av torsk i Norge. Lokalbefolkningen mobiliserer mot planene. Havforskningsinstituttet er bekymret for påvirkning på villfisken.

Sjøområde Ålvundfjorden

Her i Ålvundfjorden i Sunndal på Nordmøre har Gadus group planer om torskeoppdrett. Mange av de som bor langs fjorden er imot planene.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Vakre norske fjorder er et yndet motiv både blant nordmenn og tilreisende. Under overflaten yrer det av liv. Fisk, reker og andre sjødyr har gitt oss mat til hverdags og til fest så lenge det har bodd mennesker her.

Nå vil oppdrettsnæringen ha områder for det som kan bli et nytt oppdrettseventyr, nemlig oppdrett av torsk.

Nei til torskeoppdrett

Britt Kristine Ulvund på Joker i Ålvundfjorden har lister med «Nei til oppdrettstorsk».

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Andre omgang

Dette er andre omgang i sagaen om torskeoppdrett i Norge. Den første omgangen endte for 10–15 år siden med store tap. Næringen var hardt plaget av sykdom hos torsken og at fisken rømte fra merdene.

Nå er næringen igjen i sterk fremvekst, langs hele kysten fra Stadt til Tromsø.

Per nå er det fem-seks aktører som er etablert eller holder på å etablere seg langs kysten. Den ene av disse er Gadus group, med hovedkontor i Ålesund.

Selskapet har allerede ett anlegg i drift. Dette anlegget ligger ved Davik i Nordfjord i Vestland. De har også fått konsesjon til å starte et nytt anlegg ved Alida i Volda på Sunnmøre. Nå er det Nordmøre og Ålvundfjorden som står for tur.

Mer robust torsk nå

Samfunns- og myndighetskontakt Falk Daniel Øveraas i Gadus group sier oppdrettstorsk i dag er noe helt annet enn den var i forrige runde.

Falk Daniel Øveraas

Falk Daniel Øveraas Samfunns- og myndighetskontakt i Gadus group.

Foto: Gadus group / Pressefoto

– Forrige gang var det så å si villfisk i merdene, derfor var det problemer med både sykdom og rømming. Den torsken vi driver oppdrett med i dag er sjette eller sjuende generasjon med oppdrettstorsk. En robust torsk som oppfører seg som en oppdrettsfisk, sier Øveraas.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Terje van der Meeren, sier det i liten grad er dokumentert endringer i denne fremgangen, unntatt når det gjelder hurtig vekst hos fisken.

Utover økt vekst har vi ikke sett noen dokumentasjon på fremgangen i avl hos den domestiserte torsken, for eksempel at den er blitt mer sykdomsresistent, sier forskeren.

Delprosjektleder Terje Van der Meere er spent på resultatene av forskningsprosjektet.

Forsker Terje Van Der Meeren ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Havforskningsinstituttet leverte i mai 2021 en rapport om oppdrett av torsk. Rapporten konkluderer med at man er spesielt bekymret for bestandene av kysttorsk. Kysttorsk er den arten forskerne mener er mest utsatt for negativ påvirkning fra torskeoppdrett. Forskerne viser til at bestandene av kysttorsk er svake og enkelte deler av økotypen kysttorsk allerede er truet både i sør og i nord.

Frykter forurensing og rømming

Den lokale aksjonsgruppen på Nordmøre er bekymret for støy og forurensing fra anlegget som planlegges i Ålvundfjorden.

Gadus

Jan Ove Løken, Erik Smiseth og Ola Mulvik er engasjert i aksjonsgruppa i Ålvundfjorden.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Dette er et fjordområde med voldsomt tilsig av ferskvann. Dette betyr at hver vinter dannes det sjøis. Når denne isen begynner å løse seg opp er det voldsomme krefter i sving. Isen ødelegger brygger og naust, oppdrettsmerdene kommer til å bli ødelagte og fisken vil rømme, sier Jan Ove Løken.

Han er en av mange som har engasjert seg mot planene om torskeoppdrett i Ålvundfjorden. Løken er også sikker på at torsken vil rømme fra merdene.

– Spørsmålet er ikke om vi får rømming av fisk, men når. Dette kommer til å skje en av de første vintrene anlegget er i drift, da får vi genetisk forurensing av fjordtorsken, sier han.

Støtter bekymring

Forsker Terje van der Meeren deler bekymringen for forurensing og rømming.

– Gitt at det brukes åpne merder vil et oppdrettsanlegg for torsk med hensyn til organisk belastning kunne forurense på lik linje med et oppdrettsanlegg for laks. Om torsken vil få samme problemer med lus som laksen, eller problemer med andre parasitter som krever kjemisk behandling, vil bare tiden vise, sier forsker van der Meeren.

Oppdrettstorsk

Gadus group er en av flere aktører satser igjen på oppdrett av torsk.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Stor ambisjoner

Falk Daniel Øveraas i Gadus group mener selskapet er godt rustet for å takle is på fjorden.

– Vi er kjent med isforholdene i fjorden. Våre anlegg er bygget etter gjeldende standard og skal være dimensjonert for blant annet is. Ved mye is på fjorden, må man gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå skade, sier Øveraas.