Normal

Ga ikke psykisk syke kjøreforbud

Psykisk syke som ikke oppfyller helseskravet for å kjøre bil, har fått beholde førerkortet. – Flere leger og psykologer har brutt loven, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal.

Cato Innerdal

Cato Innerdal, assisterende fylkeslege i Møre of Romsdal, tror leger og psykologer kan ha brutt loven uten selv å være klar over det fordi de gamle retningslinjene for regelverket for førerkort har vært for kompliserte.

Foto: Markus Plementas / NRK

Ferske tall fra fylkesmannen i Møre og Romsdal viser at 170 prosent flere fikk kjøreforbud i år i forhold til samme periode i fjor fordi de ikke oppfyller helsekravet.

– Den dramatiske oppgangen skyldes trolig at man har tatt tak i problemet, sier assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal.

Nye retningslinjer har gjort det lettere å nekte personer å beholde førerkortet.

Brutt loven

Det er særlig innen psykiatri at leger og psykologer ikke har vært flinke nok til å gi pasienter med alvorlige psykiske sykdommer kjøreforbud. Bare ti forhold ble innrapportert i fjor.


– Leger og psykologer har brutt loven når de ikke har gitt pasienter med alvorlige psykiske sykdommer kjøreforbud når de ikke har oppfylt helsekravet, sier Innerdal.

Dermed har trolig mange pasienter med alvorlige psykiske sykdommer havnet bak rattet.

– For kompliserte retningslinjer

Innerdal tror leger og psykologer kan ha brutt loven også uten selv å vite det fordi de gamle retningslinjene for regelverket har vært så komplisert at de ikke har skjønt innholdet.

– De nye retningslinjene som kom i juli i fjor, er vesentlig tydligere og enklere å håndheve. Det blir mer rettferdig og enhetlig behandling, sier Innerdal.

Førerkort illustrasjon
Foto: NRK