Fyllekøyrar stoppa av vitne

Ein mann i 50-åra mister førarretten i to år og åtte månader for fyllekøyring. Mannen må også i fengsel i 30 dagar. Det var eit augevitne som melde frå til politiet om det han mistenkte var fyllekøyring. Tipsaren følgde så etter bilen og fekk tatt nøklane frå bilføraren då han kvelte motoren på bilen og ikkje greidde å få start igjen. Prøver tatt av mannen ein time etter køyringa viste ei promille på 2,98.