Normal

Kan få oppreisningsordning

Møre og Romsdal er et av de fylkene som ikke har en oppreisningsordning for barn som har fått offentlig omsorg. Nå skal saken opp til behandling på fylkestinget i juni.

Fylkeshuset i Molde.

Fylkeskommunen skal i juni diskutere om fylket skal ha en oppreisningsordning.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Fylkesutvalget skal behandle saken 22. mai, og på fylkestinget 12. og 13. juni skal politikerne nå behandle saken om Møre og Romsdal ønsker en oppreisningsordning.

– Før har ikke dette vært en aktuell problemstilling derfor har vi ikke tatt stilling det. Men på grunn av henvendelsene som har kommet nå, så skal vi behandle saken, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Vi ha oppreisning

Mange har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var på barnehjem, skolehjem, ungdomshjem eller i fosterhjem. Derfor ønsker mange kommuner og fylkeskommuner å etablere oppreisningsordninger.

Tidligere pasienter ved barnesanatoriet på Reknes i Molde hevder at de som barn, ble utsatt for fysiske og psykiske overgrep ved sanatoriet. Mange har derfor bedt om advokathjelp og nå venter de på svar fra fylkeskommunen om de får oppreisning.

LES OGSÅ:

Tilfeldig behandling


Advokat Lars Olsvik ved advokatfirmaet i Oslo Unneland og Co, har fått flere henvendelser fra mennesker som føler seg urettferdig behandlet ved Reknes. Olsvik håper nå at fylkeskommunen får på plass en oppreisningsordning.

Lars Olsvik

Advokat Lars Olsvik tror oppreisningsordninger gir mer lik behandling.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Jeg syns det er veldig ryddig hvis fylkeskommunen går inn for å opprette en oppreisningsordning. Det gir noen faste rammer, sier Olsvik.

– Hvilke konsekvenser får det om man ikke får en slik ordning?

– Grunnen til at man har opprettet oppreisningsordninger andre steder i landet er for å prøve å lage en felles mal, slik at alle får en lik behandling. Ellers blir hver enkelt som søker vurdert konkret ut ifra sin sak og sin historie. Dermed kan være litt tilfeldig hvordan saken blir behandlet, sier Olsvik.

Sårt å vente

Advokat Lars Olsvik sier han har fått flere tilbakemeldinger fra klientene på at behandlingen tar lang tid.

– Det er sårt og vente, spesielt siden dette er historier som ligger langt tilbake i tid og som de har brukt mye energi på å trekke frem og fortelle om. Men i dette tilfellet er det viktig at man bruker litt tid slik at man får opprettet et rammeverk, sier Olsvik.

Ottar Brage Guttelvik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik sier han ikke kan si noe om utfallet i saken enda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik sier det er for tidlig å si hva utfallet i saken vil bli.

– Vi har en sak under forberedelser, så jeg vil ikke si hva vi ender på fra administrasjonen sin side. etter at vi har laget vår innstilling så skal den til politisk behandling, sier Guttelvik.