Fylket kan bli rammet av ekstratoll

Næringslivet i Møre og Romsdal kan bli rammet av at USA vil innføre ekstratoll på metall. Ekstratollen er ment å skulle verne markedet innenlands i USA. Det er eventuelle mottiltak mot tollen fra resten av verden som kan gi utfordringer, mener sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre. – I første omgang vil det ikke bli noen store virkninger, men om dette eskalerer og for eksempel EU, Kina og andre land kommer med mottiltak og vi får en handelskrig internasjonalt, da vil veksten i internasjonal økonomi bli svakere og påvirke våre eksportnæringer negativt, sier Furre.

Inge Furre
Foto: Frode Berg / NRK