NRK Meny
Normal

Fylket har ikke penger til utbedring av FV65

Fylkesveien som binder Nordmøre med resten av verden er blitt så dårlig at det nå bes om at staten skal komme inn på banen.

FV65 - Rauma

FV65: Deler av veien som er en viktig transportåre mellom Indre Nordmøre og Trøndelag, er i en svært dårlig forfatning. Fylket har ikke råd, så nå ber næringsliv og lokalpolitikere at staten skal gripe inn.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

En elendig fylkesveg 65 er en trussel mot næringslivet på Nordmøre. Det fikk politikerne klar beskjed om på en omvisning på fredag.

Utbedring kreves, men FrP-politiker Frank Sve, som sitter i samferdselsutvalget for Møre og Romsdal, sier at mangel på penger er en utfordring.

– Det er formidable utfordringer. Seks milliarder har ikke Møre og Romsdal. Å ta igjen det etterslepet er umulig på kort sikt, sier Sve.

Ber staten gripe inn

Veien er også kraftig underdimensjonert, i forhold til de 260 trailerne som daglig passerer.

Frank Sve, Jack Narve Sæther

Jack Narve Sæther (Ap) og Frank Sve (Frp) fra samferdselsutvalget for Møre og Romsdal i diskusjon om fylkesvei 65 på fredag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Per i dag så har ikke fylket rygg til å bære de ekstrakostnadene med de overføringene som ligger der, sier Jack Narve Sæther (Ap), som er nestleder i samferdselsutvalget for Møre og Romsdal.

Fylkespolitikerne mener statlig eierskap er det eneste som kan løse de store trafikale utfordringene. Lokalt har dem derfor jobbet for at staten skal overta ansvaret for fylkesveien. Et arbeid hvor næringslivet har engasjert seg.

Dårlig vei gir økte utgifter, blant annet fordi de største bilene ikke kan brukes.

Sigmund Aanstad

Sigmund Aanstad, logistikksjef for PipeLife Norge.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Dessverre så er det slik at den infrastrukturen som vi er helt avhengige av er i ferd med å forvitre, sa logistikksjefen for PipeLife Norge, Sigmund Aandstad, foran fylkespolitikerne.

– Sånn som det er i dag er det åpnet for 25-meters vogntog på alle hovedfartsveier inn til Norge. Våre konkurrenter som produserer i utlandet har denne muligheten i dag, men vi som en norsk vareprodusent hemmes av en dårlig veistandard på Nordmøre, sier Aandstad.