Fylkesvei 70 stengt

Fylkesvei 70 mellom Festøya og Store Standal blir stengt ved Ytre Stenneselva mellom 4. august og 3. oktober 2014. Grunnen er at Statens vegvesen skal bygge ny bru. Den gamle brua ble skadet av et flomskred våren 2012 og må erstattes. Åpningen under den nye brua blir større, for å gi bedre plass til flom og skred, melder Vegvesenet. Folk som skal til og fra Store Standal må bruke veien over Standaldalen fra Ørsta mens fylkesvei 70 er stengt.