NRK Meny

Fylkesvegen på Ljøen lagt om

I forbindelse med byggingen av Ljøtunnelen blir fylkesveg 60 på Ljøen lagt om. Statens vegvesen har nå asfaltert ny veg og omkjøring vil være skiltet. De opplyser at omkjøringen vil bli litt trang frem til den nye Ljøentunnelen åpner til høsten. Også på Herdal vil det etter hvert starte opp arbeid med omlegging av fylkesvei 60 mot den nye tunnelen.

Omkjøring Ljøentunnelen
Foto: Statens Vegvesen