Fylkesutvalget støtter Norsk bane

Et flertall i fylkesutvalget støtter i  forslaget om å bevilge en million kroner til Norsk Bane.

Midlene skal brukes  til Norsk Bane sitt arbeid med å utgreie høgfartstog til Ålesund.

Frp sine to medlemmar stemte i mot.

Bevilgninga gjelder for i år og neste år.

Jernbaneverket vil ha Østerdalen som trasè for høgfartstog mellom Oslo og Trondheim, men flertallet vil fortsatt jobbe for Gudbrandsdalen.