Fylkesutvalget sier nei til deponi

Fylkesutvalget sier nei til Bergmesteren Raudsand sine planer om nasjonalt deponi for farlig avfall. Bare Høyres to medlemmer i utvalget sa ja til reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand. Høyrepolitiker Torgeir Dahl argumenterte for å si ja til planene og mente det er betryggende når seriøse aktørerer som Veidekke ASA og Stena Recycling står bak planene.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal
Foto: Gunnar Sandvik/NRK