Hopp til innhold

Fylkespolitikerne: – Kiosken på Sulesund fergekai skal bestå

Et enstemmig samferdselsutvalg avviste forslaget om ikke å videreføre kiosken på fergekaia på Sulesund.

Kiosk Sulesund

Kiosken på Sulesund fergekai var foreslått nedlagt, men politikerne i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal gjorde klart at kiosken skal bestå.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Motstanden mot forslaget fra fylkesrådmannen om å fjerne kiosken har vært massiv, og også i samferdselsutvalget skapte saken engasjement.

For eierne var detmye som sto på spill. Ruth Måseide Sunde var til stede under møtet, og kunne juble etter at vedtaket var gjort.

Familiebedrift

Ruth Måseide Sunde og Terje Sunde

For ekteparet Ruth Måseide Sunde og Terje Sunde kunne feire vedtaket i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er helt fantastisk. Dette er vi utrolig glade for, sa Ruth Måseide Sunde etter at vedtaket var gjort.

– For oss kom forslaget som et sjokk. Vi var hele tiden innstilt på at vi skulle drive der. Det er en familiebedrift, og vi har brukt alt vi eier på å drive kiosken. Så det er fantastisk at det ble et enstemmig vedtak.

Det er den planlagte ombygginga av Sulesund fergekai og omlegginga av hele fergeområdet som har reist spørsmålet om hvorvidt kiosken skal videreføres.

Flere fergeavganger, kortere ventetid

Sulesundkiosken

Forslaget å fjerne kiosken på Sulesund fergekai førte til en massiv mobilisering.

Foto: Kevin Sand

Fylkesrådmannen foreslo at det i fremtiden blir etablert et servicebygg med toalett og venterom. Fylkesrådmannen støttet seg til Statens vegvesen som blant annet mente at behovdet for kiosk vil være mindre i fremtiden med tre fergeavganger i timen og kortere ventetid.

"Det er vanskeleg å vurdere næringsgrunnlaget for kioskdrift. Det er kiosk om bord i ferjene, som truleg vil gje dårligare driftsvilkår for ein kiosk på land. Det er heller ikkje eit offentleg anleggjande å legge til rette for kioskdrift ved ferjekaiene."

"Tidligare erfaringar med oppføring av kioskbygg på ferjekaier og inngåing av festeavtalar mellom vegeigar og eigar av kioskbygg, viser at det er krevjande å administrere desse avtalane."

Slaktet forslaget

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal slaktet forslaget om å fjerne kiosken på fergekaia på Sulesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Forslaget har ført til sterke reaksjoner og en mobilisering for å beholde kiosken som er populær blant folk flest. I samferdselsutvalget ble forslaget slaktet av politikerne.

– Kiosken har vært drevet gjennom generasjoner og så blir det bare slått beina under, sa Jack Narve Sæter (Ap).

– Dette er en kiosk som går så det suser. Vi har jo sett at det blir startet mattilbud på fergene, og så går det en tid og så blir tilbudet fjernet. Det har blant annet skjedd på Sykkylven-Magerholm. Det skallegges til rette for fortsatt kiosk, sa Frank Sve (Frp).

– Det er snakk om åtte arbeidsplasser, og det er ikke bare å sette en strek over det, sa Heidi Nakken