Fylkesmannen skjerper inn fiskeregler

Det blir strengere fiskeregler i sjøen for å berge den trua sjøørreten og laksen. Alt fiske fra båt i elvemunninger blir forbudt.

Ulsteinvik

FISKEREGLER: For å berge sjøørreten skal nå reglene skjerpes inn for å berge fiskearten.

Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Kampen for å berge den trua sjøørreten gjør at fisket i sjø får strenge begrensninger denne sesongen.

– Fylkesmannens tall viser at sjøørretbestanden i Møre og Romsdal har gått ned med 75 % på 20 år. Jeg vil si det er veldig alvorlig, sier Randulf Tverfjell, leder av fiskeutvalget i jeger- og fiskerforbundet i fylket.

Nye regler for bruk av garn

Randulf Tverfjell

Randulf Tverfjell er aktiv fritidsfisker og er leder av fiskeutvalget i jeger- og fiskerforbundet i fylket.

Foto: Privat

Mange fisker med garn i sjøen og fristes til å sette garnet høyt, der laksen og sjøørreten går. Nå er reglene helt klare på at det ikke er lov.

Garnet skal stå minst tre meter under havoverflaten til enhver tid.

– Det er en vesentlig tilrettelegging for å få mer ørret opp i elvene. Ørreten går i de øvre vannlagene og den går nært land. Det er et fornuftig, tilrettelagt og spisset tiltak for å få flere ørret til å gyte i elvene, forteller Tverfjell.

Forbud mot fiske i fredningssoner

I dag prøver fritidsfiskerne seg på laksen og ørreten med dorg, garn og snøre før fisken går inn i elva, men fiskerne får strengere regler å forholde seg til.

Fylkesmannen legger nå ned forbud mot å fiske laks og sjøørret fra båt innafor fredningssoner ved utløp av vassdrag.

– Det er veldig viktig for vi må prøve å sikre flest mulig sjøørret opp i elva for å gyte. Det er eneste plassen vi kan være helt sikker på at vi kan få resultater. Flere ørreter får se dagens lys og får gode forhold til å vokse seg stor, sier Tverfjell.