Lodve Solholm og Rigmor Brøste
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Oppsummert

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter.

 • Støy frå hotellskip

  Naboar i Tomrefjord i Vestnes ber fylkesmannen gripe inn for å få slutt på støyen frå hotellskipet til Vard. Skipet husar 150 verftsarbeidarar, men har skapt problem for naboane på grunn av lyd og eksos. Vard har sett i gang fleire tiltak for å betre forholda, men naboane er ikkje fornøgde, og meiner det tek for lang tid.

  Cruiseskip, Vard Langsten
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Rigmor Brøste ny fylkesmann

  Rigmor Brøste blei i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Møre og Romsdal.Rigmor Brøste er konstituert som fylkesmann fram til Else-May Botten tiltrer i sitt åremål. Else-May Botten blei i statsråd 26. oktober 2018 utnemnt til fylkesmann i Møre og Romsdal og vil tiltre embetet etter at ho går av som stortingsrepresentant hausten 2021. – Vi har fått på plass ein erfaren leiar med ovleg relevant bakgrunn til å leie embetet dei neste åra, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

  Fungerende fylkesmann Rigmor Brøste
  Foto: Roar Halten / NRK
 • Økning i antall meldte mobbesaker

  I fjor høst ble hele 653 mobbesaker meldt inn til fylkesmennene i Norge. I et flertall av sakene ble det slått fast skolene ikke gjorde for å stoppe mobbingen. I samme periode i 2017 ble det meldt inn 565 saker. Høsten 2018 ble det i Møre og Romsdal meldt inn 12 mobbesaker til Fylkesmannen. Totalt for skoleåret 2017–2018 ble det meldt inn 51 mobbesaker.

 • Rigmor Brøste vil bli fylkesmann

  Det er to søkjarar til den mellombelse embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal. I tillegg til assisterande fylkesmann Rigmor Brøste, så søkjer Thorbjørn Gaarder. Gaarder er 63 år, advokat og finansmann. Han har tidlegare også søkt på stillingar som politimeister i Oslo, Universitetsdirektør og skattedirektør.

  Rigmor Brøste
  Foto: Fylkesmannen
 • PST: Dataangrep mot fylkesmenn

  Flere fylkesmannsembeter er blitt utsatt for hacking. – Vi kan bekrefte at vi i november startet etterforskning av dataangrep mot enkelte fylkesmannsembeter, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST. Etterforskningen har vært i samarbeid med NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet). Kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Elin Røshol, sier til NRK at alle IKT-system nå fungerer som normalt. Når det gjelder eventuelle problemer tidligere viser Røshol til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som bekrefter at det har vært angrep mot datasystemer hos enkelte fylkesmannsembeter. De kan ikke per nå kommentere saken ytterligere, siden den er under etterforskning av PST.

Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.