NRK Meny
Normal

Frykter for liv og helse i Rauma

Fylkesmannen skal granske hjemmetjenestene i Rauma kommune. Det bestemte fylkeslegen i Møre og Romsdal i dag. Etter flere feilmedisineringer, slo kommuneoverlegen selv alarm til tilsynsmyndighetene.

Rådhus Rauma kommune Åndalsnes

Kommunelegen mener liv og helse er i fare i Rauma etter flere episoder med feilmedisinering i hjemmetjenesten.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Situasjonen i hjemmetjenesten i Rauma var av en slik karakter at jeg fryktet for liv og helse til brukerne. Det sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Kommuneoverlegen sendte selv bekymringsmeldingen til Fylkesmannen.

– Jeg måtte forsikre meg om at problemene ble grepet fatt i. Vi må ikke komme i en situasjon der folk lider alvorlig overlast, og i ettertid si at dette ikke burde skjedd, sier Aursand.

Bestemte seg for tilsyn i dag

I dag bestemte fylkeslege Christian Bjelke at det skal iverksettes gransking av Rauma kommune. I følge fylkeslegen er meldt om flere tilfeller av feilmedisinering i hjemmetjenesten. Fylkeslegen har også fått bekymringsmelding knyttet både til bemanning og rutiner, samt tre konkrete pasientsaker i Rauma.

– Vi har nå åpnet tilsynssak for å avklare de faktiske forhold i til tre konkrete saker. Nå skal vi først innhente informasjon i saken, sier Bjelke.

Han utelukker ikke at kommunen kan bli gjenstand for en større gransking av helsemyndighetene.

– Foreløpig kan vi ikke si noe om årsakene til hendelsene i Rauma. Men neste uke vil vi ta stilling til om vi skal gjennomføre et mer omfattende tilsyn i kommunen, sier Bjelke.

Glad systemet fungerer

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand er glad for at kommunen nå skal granskes.

– Jeg varslet selv fylkeslegen den 18.desember. Jeg er glad for at systemet fungerer og at fylkeslegen tar saken på alvor, sier Aursand.

Samtidig med at fylkeslegen er varslet, har kommunen startet en intern gjennomgang av rutiner. Kommuneoverlegen har vært svært skeptisk til kommuneledelsens håndtering av helse- og omsorgssektoren.

– Effektiviseringen i kommunen har satt den faglige forsvarligheten til side. Det går for fort, og prosedyrer blir uforsvarlig, mener kommuneoverlegen.


...