Fylkeskommunen oppretter idrettsstipend

To ungdommer mellom 15 og 22 år kan hvert år få 40.000 kroner i idrettstipend pluss at moderklubben får 10.000. Idrettsklubber vil også kunne konkurrere om et stipend på 50.000 kroner.

Tinestafetten 2014

STIPEND: Er du mellom 15 og 22 år og vil satse på idretten som karriere, har du nå mulighet til å få økonomisk hjelp fra fylket. Fylkeskommunen skal dele ut årlig stipend på til sammen 150.000 kroner.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det er ingen tvil om at Møre og Romsdal er godt representert i den norske idretten. I Møre og Romsdal har vi tre fotballag i Eliteserien og landslagsutøvere i mange forskjellige idretter. Nå skal fylkeskommunen stimulere unge talent med stipend til de som vil opp og frem.

– Det koster å drive og satse på idrett. Mange stipendordninger er knyttet opp mot næringslivet, men her vil du ha en stipendordning fra som viser at fylket verdsetter idretten, sier plan og utviklingsleder i Møre og Romsdal idrettskrets, Siri Ask Fredriksen.

Må representere lokal klubb

For å satse på idretten som karriere er det mange som flytter ut og ser mot Olympiatoppen i Oslo. Idrettsstipendet fra fylkeskommunen krever at du enten bor i Møre og Romsdal eller representerer en klubb i regionen.

Siri Ask Fredriksen -

Plan og utviklingsleder i Møre og Romsdal idrettskrets, Siri Ask Fredriksen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

En mannlig og en kvinnelig utøver mellom 15 og 22 år får 40.000 kroner hver. Moderklubben deres får 10.000 kroner, og så vil klubber i hele fylket konkurrere om et eget stipend på 50.000 kroner.

– Det er viktig at de kommer herfra for det er de utøverne ordningen skal gjelde. Det krever av en klubb å utvikle utøvere, trenere og trenerressurser, sier Fredriksen.

For å være kvalifisert må utøverne også vise til gode prestasjoner regionalt, nasjonalt eller internasjonalt det siste året og vise til gode utviklingsmuligheter.

– Det handler om verdsetting av de unge utøverne som er på vei opp og ønsker å satse på idretten sin. Vi er veldig positiv til at fylkeskommunen er åpen for å satse på den delen av kulturen, sammen med de stipendene de har for kunstnere, sier Fredriksen.