Fylkesgrensene står i vegen: – Jeg tror tida er for knapp til å løse problemet

Ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), tror det er for knapp tid til løse problemet med fylkesgrensene i forhandlingene om sammenslåing med Vågsøy og Selje.

Lena Landsverk Sande

Vågsøy, Selje og Vanylven er enige om mye, men ordfører Lena Landsverk Sande (V) i Vanylven tror ikke problemet med fylkesgrensene blir løst i tide.

Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag hadde de tre kommunene felles formannskapsmøte for å diskutere en mulig sammenslåing, og det ene, store stridsspørsmålet er hvilket fylke en slik storkommune skal tilhøre.

– Jeg føler meg ikke trygg på at dette spørsmålet blir løst i tide, og at vi får gode nok svar før folkeavstemninga. Vi har alt for knapp tid, sier Lena Landsverk Sande.

– Dersom dette ikke blir løst så er jeg redd for at folk kommer til å si nei til dette alternativet fordi utryggheten blir for stor. Folk har behov for å føle seg trygg, og all fornuft tilsier at dersom du ikke føler deg trygg på at du velger et godt alternativ så sier du nei, sier Landsverk Sande.

Må ha svar på flere spørsmål

Felles formannskapsmøte Vanylven, Selje og Vågsøy

Vågsøy, Selje og Vanylven hadde felles formannskapsmøte for å diskutere sammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Politikerne i Vanylven ønsker ikke å bli en del av Sogn og Fjordane mens formannskapet i Vågsøy vil ha svar på flere spørsmål før det kan bli aktuelt å bli en del av Møre og Romsdal.

Dette gjelder først og fremst spørsmålet om hvilken fremtid Måløy videregående skole vil ha dersom dagens Vågsøy blir en del av Møre og Romsdal fylkeskommune. Også helseforetaket er en utfordring.

Kristin Maurstad og Ingebrigt Berget

Det er nære bånd på tvers av kommunegrensene. Ordfører i Vågsøy, Kristin Maurstad (Ap) er søskenbarn med Ingebrigt Berget (Sp) i formannskapet i Vanylven.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men møtet torsdag viste at de tre kommunene har kommet langt, og at det er enighet om veldig mange spørsmål. Derfor vil ikke ordføreren i Vågsøy, Kristin Maurstad (Ap), stresse spørsmålet om fylkesgrenser nå.

– Det er mange fordeler med å gå nordover

– Her er det mange ukjente faktorer. Vi vet ikke om det finnes et Sogn og Fjordane, vi vet ikke om det finne et Møre og Romsdal når dette trer i kraft. Her er det så stor vilje til å samarbeide og så stor vilje til å få til noe at det vil være synd dersom en grense som ikke engang er synlig i terrenget skal stå i vegen, sier Kristin Maurstad.

– Men vil du gå nordover eller må Vanylven gå sørover?

Kristin Maurstad

Ordfører Kristin Maurstad (Ap) i Vågsøy ser mange fordeler med å gå nordover.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg har vært åpen for å diskutere i begge retninger. Begrunnelsen for at formannskapet i Vågsøy er skeptisk til å skifte fylket er Måløy videregående skole. Er det mulig å løse disse utfordringene så tror jeg at både jeg og formannskapet er villige til å gå nordover. det er faktisk mange fordeler med å gå nordover i forhold til næringssamarbeid, kystfokus og samferdsel, sier Kristin Maurstad.

Vil prøve å løse floken

Seniorrådgiver hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Kåre Træen, var til stede på møtet torsdag. Han vil prøve å finne en løsning.

Kåre Træen

Seniorrådgiver hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Kåre Træen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi vil ha et møte med fylkeskommunen og helseforetaket, deretter med kommunene. Nordfjordrådet skal ha dette som tema 1.februar, og så må de ta et initiativ overfor oss. Deretter må de to fylkesmennene koble seg sammen, og så får vi ta prosessen videre derfra, sier Kåre Træen.