NRK Meny

Fusjon Fjord1 og Norled

  • Samanslåinga har stranda

    Samanslåinga av Fjord1 og Norled har stranda, seier styreleiar i Fjord1, Reidar Sandal. – Vi avsluttar no drøftingane vi har hatt over lenger tid og konstaterer at vi ikkje får til den fusjonen som ville ha vore ønskeleg. Han grunngir det med at dei ikkje har greidd å bli einige om verdivurderingane av dei to selskapa.