– Funksjonshemmede er mindre aktive i idrett i dag enn for 40 år siden

Idrett er for alle. I dag startet den landsomfattende kampanjen «Grenseløs». Her får barn, ungdom og voksne mulighet til å prøve en rekke idrettsgrener.

Idrett er for alle. I dag startet den landsomfattende kampenjen «Grenseløs». Her får barn, ungdom og voksne mulighet til å prøve en rekke idrettsgrener.

– Det er færre funksjonshemmede i norsk idrett nå enn for førti år siden, sier Cato Zahl Pedersen-

En av de mest profilerte aktørene innen norsk idrett for funksjonshemmede, Cato Zahl Pedersen, roper nå et varsku. Han registrerer at idrettsakvititeten blant funksjonshemmede er mindre nå enn på lang tid.

Vi har kommet til en merkelig tilstand. Det er nå mindre deltagelse av funksjonshemmede i idretten nå enn det var for førti år siden, sier Cato Zahl Pedersen.

Og dette skjer selv om tilbudet er større enn noen gang?

Ja, dette skjer selv om tilbudet er større. Men dette henger først og fremst på at vi generelt er blitt latere. Og foreldrene er blitt mer overbeskyttende, sier Zahl Pedersen til NRK under åpningen av Grenseløse idrettsdager i Kristiansund.

Stor aktivitet

Også statistikken viser at mange med funksjonshemning er mindre aktive enn ønskelig. Nå har Grenseløs idrettsdager tenkt å gjøre noe med dette. Aktiviteten skal opp, og over hele landet inviteres nå funksjonshemmede til å komme og gjøre seg kjent med en rekke idrettsgrener.

I Braatt-hallen i Kristiansund fikk Eirik Karasch Tidemandsen prøve både fekting, karate og klatring. Han har cerebral parese.

Her oppe er det lite å sette beina på, sier Eirik Karasch Tidemandsen mens han henger høyt oppe i klatreveggen. Rundt ham er det full aktivitet, med folk som driver nesten alle tenkelige idretter.

Får tilbud fra idrettslag

På Grenseløse idrettsdager skal funksjonshemmede få erfaringer med idretter som de kanskje ikke har prøvde før. Deretter kan det opprettes kontakt med et lokalt idrettslag.

I dag har vi invitert funksjonshemmede til å komme og prøve og se om de finner en idrettsgren som passer. I etterkant kan de få tilbud om å bli med i det lokale idrettslaget, sier fagkonsulent i Norges Idrettsforbund, per-Einar Johannessen til NRK.

I dag startet kampanjen i Kristiansund og i Skien. Nesten frem til jul blir det lignende arrangementer flere steder i landet.

  • 6. november: Kristiansund
  • 6. november: Skien
  • 12. november: Bodø
  • 12. november: Trondheim
  • 13. november: Bergen
  • 13. november: Bærum
  • 13. november: Gjøvik
  • 14. november: Moss
  • 5. desember: Kristiansand

– Vil tenne en gnist

I disse arrangementene handler det om idrettsglede. Og bak gleden ligger også alvoret. Håpet er at idrettsdagene skal tenne en gnist og føre til økt idrettsaktivitet blant funksjonshemmede.

Eirik Karasch Tidemandsen fikk prøve klatring. Og han har klare meninger om hvordan den nye erfaringen skal brukes.

Fjellklatring, ute på fjellet, er kanskje ikke noe for meg. Men klatring i en vegg som dette går veldig bra, og lar seg fire ned fra et av de høyeste punktene på klatreveggen.

I Kristiansund ble dagen avviklet med en rekke arrangementer. Det ble arrangert «Paralympisk skoledag», toppspillere i fotball og håndball fikk prøve seg i el-innebandy mot funksjonshemmede spillere. I tillegg ble det arrangert en rekke seminarer og kurs.

Målet for prosjektet er å få flere funksjonshemmede engasjert i norsk idrett.