Fullstendig stans i Solnørdalen

På Fv 104 gjennom Solnørdalen er det fullstendig stans i trafikken, ifølge Statens vegvesen. Denne vegen fungerte som omkjøringsvei da E39 var stengt ved Sjøholt. Hovedgrunnen til at trafikken har stoppet helt opp er ifølge vegvesenet at møteplassene på den smale vegen ikke har blitt overholdt. Politiet er på vei, og forsøker å ordne opp i situasjonen.