Fullskala varslingstest

Over nyttår blir det gjort ein full-skala varslingstest via telefon i tilfelle det blir eit stort fjellskred inst i Storfjorden på indre Sunnmøre. Det seier styreleiaren i Åknes/Tafjord, Frank Sve. I haust har det vore gjennomført ein mindre varslingstest. Målet no er å vise at ein kan nå fram til alle i området.

Tysdag 31. oktober blei varslingssystemet testa i Geiranger. Det skal varsle om tsunami når Åkneset rasar i havet.