Styremedlem: – Vedtak om å leie ut storhall til akuttmottak er ulovlig

Det er full strid i styret i Ålesund storhall etter at de torsdag vedtok å leie ut hallen til et eventuelt akuttmottak for asylsøkere. Nå hevder styremedlem at vedtaket er ulovlig.

 Det er full strid i styret i Ålesund storhall etter at dei i går sa ja til å leige ut hallen til akuttmottak for asylsøkarar. No krev ein av styremedlemmane at saka vert tatt opp til ny behandling.

I to kvelder på rad diskuterte styret i Ålesund Storhall om hallen kan brukes som akuttmottak for 500 asylsøkere etter forespørsel fra Ålesund kommune. Torsdag fremsto styret som samlet da styrelederen informerte om vedtaket.

Jon Ketil Gjørtz

Styreleder Jon Ketil Gjørtz sa torsdag at styret i Ålesund storhall hadde fattet vedtak om å gå i forhandlinger med Ålesund kommune om å bruke idrettshallen til akuttmottak.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vedtaket er at vi er villig til å gå i forhandlinger med Ålesund kommune om en avtale, sa styreleder Jon Ketil Gjørtz.

Tøffe diskusjoner

Men NRK kjenner til at diskusjonene i styret var svært tøffe. Ifølge NRKs kilder stemte tre for akuttmottak, og tre stemte imot. To av dem som stemte imot, deltok ikke fysisk på møtet og derfor ble ikke stemmene talt med.

Bjarne Haagensen

Styremedlem Bjarne Haagensen kunne ikke delta på styremøtet og mener vedtaket er ulovlig.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

En av dem var Bjarne Haagensen. Han mener at idrettshallen ikke skal brukes som akuttmottak.

Fra sitt feriested på Kanariøyene sier Haagensen at han anser vedtaket som ulovlig, og han vil ta fatt i saken når han kommer hjem fra ferie på mandag.

Vil ikke kommentere påstandene

Styreleder Jon Ketil Gjørtz vil ikke kommentere påstandene, men hevder at vedtaket er gyldig. I går sa han dette om avstemningen i styret.

– Var det et enstemmig styre?

– Ja det behøver jeg ikke svare på faktisk, sa han.

I dag legger han til at han ikke vil kommentere hvordan vedtaket ble til, og at han vurderer vedtaket som endelig.

– Styret bør gjøre en ny vurdering

Harald Nesvik

Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, mener Ålesund storhall bør gjøre en ny vurdering.

Foto: Ole-Ottar Høgstavoll / NRK

Harald Tom Nesvik (Frp) reagerer på påstandene som Haagensen fremmer.

– Dette viser jo at det er desto større grunn til at det her bør gjøres en ny vurdering. I hvert fall når man har styremedlemmer som mener at ting ikke har gått riktig for seg.

Han understreker at det ikke er hans oppgave å vurdere hva som har skjedd, eller ikke skjedd på et styremøte, men han mener at alle styremedlemmer skal bli hørt.

– I tillegg vil jeg be om at Ålesund kommune sørger for at idrettshallen ikke brukes til akuttmottak. Da straffer man barn og unge.

– Har de vondt av å være litt ute da?

– Det er faktisk slik at svært mange bruker hallen, og de må betale prisen. Derfor mener jeg politikerne bør lytte til egne innbyggere. Det er mange som har uttrykt skepsis. Da bør man i stedet se etter andre alternativer.

– Kompleks og vanskelig sak

Det er flere ting som skal bestemmes før det eventuelt blir akuttmottak i storhallen. Politikerne i Ålesund skal tirsdag møtes for å avgjøre om kommunen skal stå for driften av mottaket eller ikke.

Eva Vinje Aurdal

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, sier at det er en kompleks og vanskelig sak.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, sier at hun ikke trenger å forholde seg til prosessene internt i styret i Ålesund storhall.

– Det skal jeg ikke heller. Men det er klart at det vedtaket som eventuelt vil ligge på bordet når politikerne samles i formannskapet vil vi jo måtte forholde oss til. Per i dag er det et ja, sier hun.

– Er det uheldig at det nå er uro i styret til Ålesund storhall?

– Det forteller vel noe om hvor kompleks og vanskelig denne saken er for oss alle. Men jeg synes at begrunnelsen som styret gjorde er illustrerende for hvordan vi opplever det alle sammen. Det er et ønske om å ta ansvar samtidig som vi ser at det kan bli mange utfordringer fremover, sier hun.

NRK har forsøkt å få tak i flere styremedlemmer i Ålesund storhall uten å lykkes.