Full lederstrid i Møre og Romsdal Ap

Fungerende leder i valgkomiteen i Møre og Romsdal Ap, Roar Dyb-Sandnes, ville kaste Per Vidar Kjølmoen som fylkesleder i partiet.

Roar Dyb-Sandnes, Per Vidar Kjølmoen og Ottar-Jan Løvoll

Roar Dyb-Sandnes, Per Vidar Kjølmoen og Ottar-Jan Løvoll i diskusjon under fylkesårsmøtet.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg foreslår Anne Kristin Bryne som ny leder og Berit Tønnessen som nestleder, sa Roar Dyb Sandnes før fylkesårsmøtet tok en 20 minutters pause.

Forslaget kom i forbindelse med striden om hvem som skal være nestleder i fylkespartiet. Det ble påpekt at dette var i strid med vedtektene, men Dyb-Sandnes opprettholdt forslaget om Bryne som leder.

Fogderistrid

Anne Kristin Bryne, Ottar-Jan Løvoll og Erik Kursetgjerde

Anne Kristin Bryne, Ottar-Jan Løvoll og Erik Kursetgjerde under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Ap

Foto: Trond Vestre / NRK

Ann Kristin Bryne fra Ålesund var foreslått av valgkomiteen som ny nestleder etter Berit Tønnessen fra Kristiansund. Vrakingen av Tønnessen har ført til sterke reaksjoner på Nordmøre der lokallagene samlet seg om Tønnessen før fylkesårsmøtet.

Bakteppet er en mangeårig sykehusstrid mellom Molde og Kristiansund og striden om regiontilhørighet der seks kommuner på Nordmøre har vedtatt at de vil jobbe for å bli en del av Trøndelag.

Gruppemøte

Bjarne Elde, Thorbjørn Myhre, Narve Jack Sæther og Egil Ekhaugen

Bjarne Elde, Thorbjørn Myhre, Narve Jack Sæther og Egil Ekhaugen samlet seg til møte før avstemningen.

Foto: Trond Vestre

Men ved starten av debatten tok fylkesleder Per Vidar Kjølmoen ordet og ba delegasjonslederne for de tre byene om å samle seg for å komme frem til enighet.

– Dette er et fylkesårsmøte jeg har gledet meg til, men det er også et fylkesårsmøte jeg har gruet meg til. Dette er en sak der vi kan komme veldig skeivt ut. Jeg foreslår at delegasjonslederne setter seg for å komme til enighet, sa Per Vidar Kjølmoen.

Bjarne Elde fra Kristiansund, Thorbjørn Myhre fra Molde og Jack Narve Sæter fra Ålesund samlet seg på hotellrommet til fylkessekretær Egil Ekhaugen.

– Dette er dårlig håndverk

Dernest gikk Roar Dyb-Sandnes i valgkomiteen på talerstolen. Han gjorde rede for komiteens arbeid og fremmet valgkomiteens forslag om Ann Kristin Bryne som nestleder. Utspillet fra Kjølmoen hadde han svært lite sans for.

– Jeg synes det er et utrolig dårlig håndverk å kalle inn til et slik gruppemøte, sa Roar Dyb-Sandnes.

To nestledere

Så gikk fylkessekretær Egil Ekhaugen på talerstolen og la frem kompromissforslaget fra de tre delegasjonslederne.

– Forslaget er to nestledere. Berit Tønnessen fortsetter som nestleder i to nye år mens Anne Kristin Bryne blir nestleder i ett år, sa Ekhaugen.

Det var etter Ekhaugens redegjørelse at Roar Dyb-Sandnes kontret med forslaget om vrake fylkesleder Per Vidar Kjølmoen

Ingen strid om landsmøtedelegater

Også spørsmålet om hvem skal velges som delegater til landsmøtet i slutten av april, har skapt reaksjoner. Blant annet i Ålesund Ap har det vært misnøye over at ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, ikke var blant delegatene.

Men denne saken skapte ingen debatt under fylkesårsmøtet. Forslaget som var fremmet for fylkesårsmøtet ble vedtatt enstemmig og uten motforslag.