Hopp til innhold

Her kan det være helsefarlig å jobbe

I 2012 fikk Helse Møre og Romsdal beskjed om å utbedre inneklimaet ved Molde sjukehus. Fire år senere mener Arbeidstilsynet at det fremdeles kan være helsefarlig å arbeide ved sjukehuset.

Molde sjukehus

Molde sjukehus sliter med dårlig luftkvalitet i mange arbeidsrom. I tillegg er det både fukt og råteskader i deler av bygget.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Nok en gang må Arbeidstilsynet gripe inn overfor Helse Møre og Romsdal på grunn av det dårlige fysiske arbeidsmiljøet ved Molde sjukehus.

Svein Arne Laugen

Svein Arne Laugen i Arbeidstilsynet.

Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener helseforetaket ikke har tatt på alvor kravene om å utbedre inneklimaet ved sjukehuset.

– Arbeidstilsynet mener at det kan være helsefarlig å jobbe i deler av sjukehuset. Det er ikke akutt fare, men arbeidstakere har en risiko for å få helseplager over tid. Det sier Svein Arne Laugen i Arbeidstilsynet.

Molde sjukehus sliter med dårlig luftkvalitet i mange arbeidsrom. I tillegg er det både fukt og råteskader i deler av bygget.

Har ikke ordnet opp

Arbeidstilsynet har flere ganger gitt pålegg til Helse Møre og Romsdal for dårlig inneklima på Molde sjukehus.

Både i oktober 2012 og august 2014 fikk Helse Møre og Romsdal pålegg om å utbedre inneklimaet ved Molde sjukehus. Arbeidstilsynet mener nå at helseforetaket ikke har satt i verk tiltak for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima.

– Gjennom tilsyn og tilbakemeldinger fra helseforetaket etter 2012, har vi fått planer for utbedringer og lukking av tidligere pålegg. Men nå har vi fått bekymringsmeldinger fra sjukehuset om at avvikene likevel ikke er lukket, selv om det er meldt inn planer, sier Laugen.

Korridorpasienter

De fysiske arbeidsforholdene ved Molde sjukehus er ikke gode nok.

Foto: Roar Strøm / NRK

Svarfrist fredag

Helse Møre og Romsdal har fått frist til fredag med å svare på om de har innvendinger til kravene fra Arbeidstilsynet.

– Vi avventer nå svarene fra helseforetaket. Sjukehuset må sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaforholdene er godt nok ved Molde sjukehus, frem til nytt fellessjukehus skal stå klart i 2021, sier Laugen.

Hovedverneombud ved Molde sjukehus Anita Høgstøy er kjent med pålegget fra Arbeidstilsynet.

– Jeg ønsker ikke kommentere dette nå. Vi har et pålegg som vi skal jobbe med fremover, sier Høgstøyl.

NRK har i dag forsøkt å få en kommentar fra direktør Espen Remme på hvorfor påleggene fra 2012 ikke er oppfylt.

Kommunikasjonsavdelingen ved helseforetaket viser oss til drifts- og eiendomssjef Mona Aagaard-Nilsen i Helse Møre og Romsdal. Men det har ikke lykkes NRK å få kontakt med henne.