Fryser fribyforfatter-ordningen

Sammen med Borgerlisten fremmet Margareth Hoff Berg (Frp) forslaget om å stoppe fribyforfatter-ordningen i Molde tvert i formannskapet. Forslaget ble nedstemt, skriver Romsdals Budstikke. Å fryse ordningen i to år, slik rådmannen anbefalte, ble enstemmig vedtatt. Molde blir dermed en friby for forfattere, som beviselig er truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke, til 2020.