Frykter sniknedleggelse av distriktsskolene

Spørsmålet om hvilke tilbud de ulike videregående skolene skal ha skapte høy temperatur i fylkestinget i går.

Bjarne Elde (Ap), Frank Sve (Frp) og Torgeir Dahl (H)

Bjarne Elde (Ap), Frank Sve (Frp) og Torgeir Dahl (H) var ikke bare enige da tilbudet ved de videregående skolene ble diskutert.

Foto: Trond Vestre / NRK

Flere politikere mener at forslaget fra fylkesrådmannen om å legge ned og flytte fagtilbud med lave søkertall, innebærer en sniknedleggelse av skolene i distriktene. Politikerne vedtok å opprettholde mange av disse tilbudene.

– Den rapporten vi fikk fremlagt, og også administrasjonssjefens innstilling, ville vært begynnelsen på slutten for mange av distriktsskolene, sier Geir Inge Lien.

Senterparti-representanten mener at det også tydelig var presisert i en rapport om det videregående skoletibudet.

– En del av de linjene som var foreslått nedlagt eller flyttet ville gjøre at grunnlaget for flere av distriktsskolene ville forsvinne, sier Lien.

Han erkjenner at det ikke er noe poeng i å bevare et tilbud som ingen søker på, men mener dette må vurderes over tid.

– År om annet så ser vi at det er svakere søkertall til et tilbud, men også at det tar seg opp igjen etter en tid.

Vil spisse tilbudet

Høyre-representantene Torgeir Dahl og Syver Hanken mener det er bedre å spisse tilbudet enn å holde liv i fagtilbud som elevene ikke søker på. De mener også at politikerne er satt til å styre utviklingen.

– Hvis vi lar bare søkertall bestemme, så legger disse klassene seg ned selv, sier Dahl. Se Stranda for eksempel, der det var en søker til restaurant- og matfag. Da kan man ikke ha det tilbudet det året. Det vil selvsagt elevene merke seg til neste år, og vi mister et viktig tilbud. Da er det bedre at vi som politikere satser på noen skoler, og så varierer vi litt hvilke tilbud som skal være på de ulike skolene.

– I stedet for å gi en forutsigbarhet, å si at på denne skolen skal vi satse på dette spissede tilbudet, så lar man markedet rå. Men dessverre så søker ikke elevene seg inn på de skolene som fylkestinget ønsker, sier Hanken.

Høyre-representanten mener fylkestinget nå hadde en mulighet til å være tydelig og vise hvilken retning man ønsket å ta de videregående skolene i.

– Den sjansen ga vi glatt fra oss!

fylkestinget diskuterer de videregående skolene

Også pausene ble brukt til å diskutere skolestruktur. Yvonne Wold (SV), Iver Nordseth (V), Jon Jon Bruseth (Mdg), Kristin Sørheim (Sp) og Tove Lise Torve (Ap).

Foto: Trond Vestre / NRK

Hvilke skoler skal tilby hva?

Også Frank Sve fra Frp ønsker at det ryddes opp i tilbudsstrukturen i den videregående skolen i fylket. Men forslagene politikerne ble forelagt har han ikke sansen for.

– Nei, det er en skjult nedlegging av distriktsskolene. Nå er det nok sentralisering av skoletilbudet. Vi vil ha en generaldebatt på hvilke tilbud som skal være hvor.

Sve viser til at de i Stranda tidligere hadde et idrettsgymnas og også en stor matlinje, men at dette har blitt pulverisert.

– Nå er det idrettsfag overalt, og det er matfag overalt. Vi er avhengige av byskolene, men også av distriktsskolene, sier Sve, som foreslår en total gjennomgang av tilbudene.

Rabalder om Fræna eller Molde

Romsdal videregående bygges i massivtre

Romsdal versus Fræna førte til heftig debatt på tampen av fylkestinget.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det som skapte mest rabalder i fylkestinget i går var et forslag fra Arbeiderpartiet om å samle tilbudet om yrkes- og studiekompetanse innenfor bygg- og anleggsteknikk ved Romsdal videregående skole i Molde. Det ble oppfattet som et brudd på avtalen om at dette tilbudet skulle ligge i Fræna.

– Vi har jo utdanningsprogrammet for bygg- og anlegg ved Romsdal videregående, og da er det vel naturlig at yrkestilbudet for bygg- og anlegg og teknisk, industriell produksjon blir lagt til samme skole, sier Bjarne Elde fra Arbeiderpartiet.

Elde viser også til at nybygget i Molde nå får topp moderne utstyr, og at det bør komme også yrkeselevene til gode.

– Det var oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet kom med dette forslaget helt på tampen. Vi har jo forhandlet fram, og vært enige i fylkesutvalget. Da kommer dette som et sjokk for mange, og gjør det vanskelig å ta stilling til forslaget, sier Kristin Sørheim fra Senterpartiet.