Hopp til innhold

Frykter omlegging av Heimevernet

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre, Orkidè er bekymret for omlegginga av heimevernet.

Omlegginga vil kunne føre til en kraftig reduksjon av antall HV-distrikt, og Orkide frykter at den lokale forankringen blir borte.

Ordfører- og rådmannskollegiet mener at konsekvensene av en omlegging bør gjennomgås.