Frykter ny fogderistrid over fødeavdeling

Tillitsvalgte er redd forslaget om å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund kan føre til at den betente sjukehusstriden blusser opp igjen.

Tor Rune Aarø

Tor Rune Aarø, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Møre og Romsdal, mener fagmiljøene og organisasjonen ikke er blitt godt nok hørt i denne saken.

Foto: Roar Strøm / NRK

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal har foreslått å samle fødeavdelingene enten i Molde eller i Kristiansund et par år før det nye fellessjukehuset på Hjelset står klart. Det reagerer Tor Rune Aarø på og sier at saken gjør at det spres uro på sjukehuset.

– Det som vi reagerer mest på, både jeg selv og min kollega i Kristiansund, er dette med å etablere en samling av det fysiske fødetilbudet i 2019. Utfordringen med det er at når vi er i en prosess mot SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal journ.anm.) så er det om å gjøre å skape en «vi-følelse».

– Fører til ny debatt

Det har vært heftig kamp for fødende kvinner og de aller minste tidligere. Nå frykter tillitsvalgte nord i fylket at ledelsen igjen setter fyr på debatten.

– Vi som kjenner historien tilbake fra 2010 vet akkurat hva som vil skje. Dette vekker motkrefter i fagmiljøene, i befolkningen, politisk og fogderimessig, og det vil bli en ny kamp. Det er ikke fornuftig mens vi planlegger fremtidens spesialisthelsetjeneste i Nordmøre og Romsdal.

– Men måtte man ikke regne med at fagmiljøer som skal under samme tak før eller senere måtte søke sammen?

– Det ville nok komme, men når man skal lage en helhetlig utviklingsplan så er det helt sentralt å ha fagmiljøene med seg. I denne saken er ikke fagmiljøene tilstrekkelig hørt, og vi i organisasjonene er nok ikke godt nok hørt, for vi ville ha advart direktøren om nettopp dette med føden fordi vi vet at det er noe av det som skaper mest engasjement i befolkningen, sier han.

Skal ut på høring

Henrik Erdal

Henrik Erdal er klinikksjef for kvinner, barn og unge i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Henrik Erdal, klinikksjef i helseforetaket, minner om at dette er et forslag som skal ut på høring i seks uker.

– Der ønsker vi å få tilbakemelding, og få laget en god utviklingsretning for tiden fremover. Dette gjør vi fordi vi tror at dette vil gi bedre kvalitet på behandlingen, det vil gi høyere pasientsikkerhet, det vil gi mindre driftsutfordringer og det vil fremfor alt senke risikoen ved å gå inn i SNR, sier han.