Hopp til innhold

Frykter stort ras tilsvarende 4000 lastebillass

Nye målinger som er gjort i fjellpartiet «Mannen», rett sør for Trollveggen, viser store og stigende bevegelser i en del av området.

Åknes Tafjord Beredskap IKS, som gjennomfører målingene av fjellet i Romsdalen, mener det en reell sjanse for at et parti på mellom 10 000- 40 000 kubikk kan rase ut i løpet av kort tid.

Lars Olav Hustad

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, forteller at de har varslet alle som bor i området om raset.

Foto: Arnt Olav Herjehagen

– Det er viktig å påpeke at dette i første omgang ikke er alvorlig for mennesker og infrastruktur. Men det kan oppleves som skremmende for befolkningen på grunn av størrelsen, sier ordfører i Rauma Lars Olav Hustad.

Har målt bevegelse på 8 millimeter

I løpet av en uke i september er det målt en bevegelse på 8 millimeter i det mest aktive området av fjellpartiet Mannen, noe som regnes som forholdsvis mye.

Målingene tyder på at det er sannsynlig at det kan skje noe i løpet av kort tid, og det er snakk om en mengde på mellom 10 000–40 000 kubikk.

– Om vi tar utgangspunkt i 40 000 kubikk kan vi sammenligne det med 4000 lastebillass, så det er snakk om store mengder fjell, sier Hustad.

Det er ikke registrert bevegelser i andre deler av området, og det er ikke vurdert som sannsynlig at et ras i dette området vil påvirke større deler av fjellpartiet.

Alle i området er blitt personlig varslet

Mannen

Mannen og fjellpartiet rundt blir nøye overvåket.

Foto: Åknes/Tafjord-prosjektet

Beredskapsgruppen i Rauma kommune og politiet har tett dialog med Åknes Tafjord Beredskap IKS, som vil fortsette å følge utviklingen på Mannen nøye.

– Det er viktig å understreke at dette ikke skal utgjøre fare for mennesker og materiell, så lenge ikke noen oppsøker området. Vi har varslet de som bor nærmest og jegere som benytter dette terrenget. Vi vurderer situasjonen sammen med dem som gjør målingene og politiet hele tiden, sier Hustad.

Foreløpig har ikke kommunene tenkt å evakuere folk, men de har personlig varslet alle som bor i området. Ordføreren mener at det er bra fjellpartiet blir godt overvåket slik at de kan varsle befolkningen på forhånd i slike situasjoner.

– Det er ingen grunn til panikk, men vi synes det er riktig å informere de som ferdes i området at det kan løsne et relativt stort skred.

Stor bevegelse i fjellet

Lars Harald Blikra

Lars Harald Blikra er geolog i Åknes Tafjord Beredskap IKS. Han er sikker på at raset gjelder et begrenset parti.

Foto: Remi Sagen / NRK

Lars Harald Blikra er geolog i Åknes Tafjord Beredskap IKS og sier at målingene viser at den nordlige delen av Mannen har hatt stor bevegelse. området i bevegelse er ikke stort nok til å true veier eller jernbane, men det er så stort at folk vil merke det godt.

– Det er snakk om et stort ras. Og det er nok til at folk i området kan tro at resten av Mannen kommer ned.

Derfor går de ut og informerer innbyggerne.

– Men vi er sikre på at dette er et ganske avgrenset parti.

Vet ikke når raset kommer

Beredskapsgruppen kan ikke si når raset kommer.

– Det er vanskelig å si akkurat når. Det geologene sier er at det kan skje i løpet av relativt kort tid, men det kan også ta flere uker eller måneder.

Førstkommende mandag vil det bli gjennomført undersøkelser i det spesifikke området, i tillegg til den kontinuerlige overvåkingen av hele fjellpartiet.

– Da vil vi få litt mer informasjon. Men dette raset kan komme når som helst. Dette er et aktivt område, sier Blikra.

  • Sjå tv-innslaget om rasfaren:
    Mannen fra lufta

Følger nøye med

Kjell Jogerud

Kjell Jogerud er daglig leder ved Åknes Tafjord Beredskapssenter.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Daglig leder Kjell Jogerud ved Åknes Tafjord Beredskapssenter sier de kommer til å følge ekstra nøye med på aktiviteten de neste dagene.

– Det vi gjør er å kontrollere alle data tre ganger i døgnet i motsetning til en gang i døgnet, som vi vanligvis gjør, sier han til NRK.

Han sier bevegelsene som nå er registrert ble oppdaget da de plasserte ut radarer i nye posisjoner.

– Det som er registrert nå er bevegelser i et parti som er utenfor selve rasregistreringen. I forbindelse med at det ble etablert nye radarposisjoner øst og vest for det store skredet, oppdaget vi aksellererende bevegelser i noen mindre fjellpartier vest for selve Mannen.

Jogerud sier de stadig registrerer mindre skredaktivetet i overflaten, og at dette sånn sett ikke er overraskende. Han er også sikker på at dette vil gjelde et begrenset område.

– Ja, dette er et mindre areal og det er ikke bevegelser som går så dypt som selve hovedskredet

–Når raset går - hvordan vil det merke for de som ferdes i Romsdalen?

– De som bor rett under, og som for så vidt er vant til at det raser, vil garantert høre det. De vil også kunne observere steinblokker, røyk og støvskyer, men ut fra de anslagene vi har, så vil dette ikke komme så langt ned at det er farlig for folk. Så folk kan trygt reise gjennom Romsdalen for dette, sier Jogerud.

Mannen fra lufta