Frykter ikke børskrise etter Trump-valg

– Jeg tror ikke den amerikanske økonomien vil få en svakere utvikling med Donald Trump som amerikansk president enn med Hillary Clinton, sier sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre. Utover dagen i dag har det bare vært mindre justeringer på børsene i Europa.

Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre tror ikke på økonomisk etter valget av Donald Trump som amerikansk president.

Foto: Frode Berg / NRK

Furre tror ikke resultatet av presidentvalget i USA vil føre til noen krise i verdensøkonomien. Han mener det finnes mange fornuftige mennesker i den amerikanske Kongressen som er skeptiske til en del av uttalelsene som Trump har kommet med i løpet av valgkampen, så det vil ta tid å meisle ut en fornuftig politikk.

– Det er ingen grunn til at vi i utgangspunktet skal være negative. Først må vi se hva som kommer, sier Furre

Børsnedgang da valgresultatet ble kjent

Etter hvert som finansmarkedene ble klar over av Trump ville vinne presidentvalget i USA, førte det i første omgang til en nedgang på aksjebørsene, en svakere dollar og en lavere oljepris.

– Hvorfor blir reaksjonene annerledes etter Trumps valgseier, enn om det var Clinton som hadde vunnet valget?

– Finansmarkedene var ikke forberedt på dette resultatet. Da Trump-seieren ble kjent i morgentimene i dag skapte det derfor en viss usikkerhet og nervøsitet, mener Furre.

En omlegging i USAs økonomiske politikk

– Hvis Donald Trump gjennomfører det han har sagt så vil det bety skattelettelser, økte utgifter til infrastruktur, økende proteksjonisme og økte tollsatser. Skal vi ta ham bokstavelig så vil dette gi en betydelig vekst i det offentlige budsjettunderskuddet. Hvis han også øker tollsatsene på varer fra Kina og Mexico, avvikler frihandelsavtalene med Canada og Mexico, da kan det føre til økt proteksjonisme. Det er det markedene er mest redd for på lengre sikt, sier Furre.

Furre understreker at dette bare skjer dersom politikken gjennomføres akkurat slik som den ble framstilt i valgkampen, men han mener det ikke er spesielt sannsynlig.

Overraskende børsutvikling utover formiddagen

Jane Røsgaard

Porteføljeforvalter Jane Røsgaard i Sparebanken Møre er overrasket over at børsene tok seg så raskt opp igjen i formiddag.

Foto: Frode Berg / NRK

Porteføljeforvalter i Sparebanken Møre, Jane Røsgaard er veldig overrasket over det som skjedde utover formiddagen i dag.

– Da vi kom på jobb før børsåpning forventet vi en kraftig nedgang blant annet på Oslo Børs, men vi ble positivt overrasket. Nå i formiddag er børsen bare ned 0,67 prosent. Ved åpning var nedgangen rundt 2,5 prosent. Markedet tar seg veldig fint inn igjen, sier senior porteføljeforvalter, Jane Røsgaard.