Frykter for retten til hjelpemidler

426.904 mennesker i Norge bruker hjelpemidler finansiert av folketrygden. Nå vurderer regjeringen å gi kommunene finansieringsansvaret. Det vil føre til dårligere rettigheter mener Norges Handikapforbund.

Gunvor Hegne i trappeheis

Gunvor Hegne er avhengig av trappeheisen for å kunne forlate huset.

Foto: Tore Fjeld

Regjeringen jobber med å utrede et forslag om å overføre finansieringsansvaret for enkelte hjelpemidler fra folketrygden til kommunene. Forslaget møter motstand både hos brukere, Norges Handikapforbund (NHF), og hos kommunene.

Gunvor Hegne er en av brukerne som er avhengig av hjelpemidler som kan bli overført til kommunen. Hun har trappeheis i hjemmet sitt i Seljord i Telemark, og ville ikke kunne forlate huset uten den.

– Folk vil bli isolert dersom de ikke får nødvendige hjelpemidler, og jeg tror det vil ta lengre tid å få hjelpemidler hvis kommunen tar over, sier Gunvor Hegne bekymret.

Hegne er en av tusenvis som er avhengige av hjelpemidler i hverdagen.

Nelly Torvik

Nelly Torvik tror det blir vanskeligere å få nødvendige hjelpemidler hvis kommunene får finansieringsansvaret.

Foto: Privat

NHF deler Hegnes bekymring.

– Vi kan ikke risikere at tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av kommunebudsjettet eller lokalt kompetansenivå, mener Nelly Torvik som er regionkontorleder i NHF Nordvest.

Fra stat til kommune

Forslaget om overføringen av finansieringsansvaret ble lagt frem av et ekspertutvalg i februar.

Mens Hegne, og NHF, er bekymret, mener Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at forslaget vil gjøre brukertjenestene bedre.

Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi tror det kan gi bedre og mer helhetlige tjenester til brukerne, sier statsråden.

Før sommeren var forslaget ute på høring i kommunene, der ble det møtt med skepsis.

Ålesund kommune var en av de 128 kommunene som avviste forslaget. De mener at hjelpemidlene skal bli i folketrygden og dermed vil «sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler, slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.»

Andre kommuner som har avvist forslaget argumenterer likt.

Det hjelper ikke å ha rett, hvis hverdagen blir en kamp for å få rettighetene oppfylt.

Nelly Torvik, Regionkontorleder i Norsk Handikapforbund Nordvest

– Et alvorlig tilbakeskritt

– Forslaget er et alvorlig tilbakeskritt. Å komplisere tilgangen til hjelpemidler viser mangel på respekt og forståelse for funksjonshemmedes rolle i samfunnet, sier Torvik.

Anniken Hauglie påpeker at forslaget skal utredes grundig.

– Vi skal vurdere hvilke konkrete tiltak som er aktuelle, og hvordan brukernes rettigheter kan sikres dersom ansvar overføres til kommunene.

Statsråden mener kritikken av forslaget er uberettiget.

Bekymret

Torvik er bekymret for konsekvensene av et eventuelt gjennomslag for forslaget.

– Mange mister tilgangen til hjelpemidlene de trenger dersom forslaget får gjennomslag. Det hjelper ikke å ha rett, hvis hverdagen blir en kamp for å få rettighetene oppfylt, sier Torvik, og fortsetter:

– Sett heller i gang med forenklinger og effektivisering! Vi har fagfolk i ryggen når vi sier at dette kan føre til at mange får større hjelpebehov og blir mer isolert.

Hjelpemidlene våre er helt nødvendige for at vi kan leve våre liv aktivt og sosialt.

Nelly Torvik, Regionkontorleder i Norges Handikapforbund Nordvest

Det bekymrer også Gunvor Hegne seg for. Hun sier at mange eldre er avhengige av trappeheisene sine, og vil bli låst inne dersom kommunen plutselig ikke har råd til å fikse den før i neste budsjett. Om kommunen skulle ta over finansieringen vil de eldre risikere å bli nedprioritert.

– Vi har bodd i samme hus i femti år, hadde jeg ikke hatt trappeheisa så hadde jeg ikke kunnet bo her, sier hun.