NRK Meny
Normal

Frykter for liv og helse: – Dette er vår bekymring

Kristiansund kommune ønsker seg raskere varsling fra mobilselskapene når en basestasjon er nede. Stadig flere sikkerhetsalarmer blir digitalisert og kommunen frykter at liv og helse kan stå i fare om de ikke fungerer over tid.

Alarm

SIKKERHETSALARM: Når en basestasjon er nede og en digitalisert sikkerhetsalarm blir satt ut av funksjon kan liv og helse gå stå på spill.

Foto: Helle Nielsen Estensen / NRK

Tommy Johansen

BASESTASJON: Kristiansund kommune ønsker raskere varsling når en basestasjon er slått ut.

Foto: Erik Hattrem

– Vi må få et godt varslingsapparat, det er det som er viktig. Da kan vi vurdere situasjonen og sette i gang en beredskapsplan, sier Atle Betten i IKT Orkide.

IKT Orkide er det interkommunale samarbeidet mellom ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre og de har sett nærmere på hva som skjer når basestasjoner i området er nede.

Stadig flere sikkerhetsalarmer blir digitalisert og er derfor avhengige av mobilnettet. Kristiansund kommune ber derfor mobilselskapene være raskere med å varsle når en basestasjon er ute av drift.

– Hvis vi får beskjed i god tid fra teleleverandørene om at en basestasjon er nede eller tas ned, kan vi snu oss rundt og hente frem plan B. Noen sikkerhetsalarmer har ekstrautstyr i form av fallalarmer og dørsensorer, og da må vi kompensere det med at vi er mer hjemme hos pasienten eller at vi samarbeider med pårørende, forteller Betten.

– Det er vår bekymring

En ser stadig at basestasjoner blir satt ut av spill. Både strømbrudd, brann, lynnedslag og til og med varme kan føre til at det skjer.

Sykehuset i Ålesund opplevde også trøbbel i sommer da flere av Telenors basestasjoner ble slått ut.

Men det er spesielt alarmene hjemme hos folk som bekymrer Kristiansund kommune.

– Vi var faktisk nede til nasjonal sikkerhetsmyndighet for ikke så lenge siden og fortalte om situasjonen. Dette med tidlig varsling er ikke så enkelt, og det er en type informasjon som vi ikke får umiddelbart fra teleleverandørene. Det er vår bekymring, sier Betten i IKT Orkide.

Liv og helse står på spill

Om ikke alarmene fungerer som de skal kan liv og helse stå på spill.

Betten mener at et godt varslingssystem kan forhindre store skader og gjøre at kommunen stiller bedre forberedt på en slik situasjon.

– Våre erfaringer er at kommunen er veldig omstillingsdyktig. Den kan snu seg på femøringen den, hvis vi får beskjed om at en basestasjon er nede. Da kan vi lage planer og ta ekstrabesøk til brukere og så videre, sier han.