Frykter de eldre blir kasteballer

– Kommunepolitikerne har ikke tatt inn over seg den økende mangelen på sykehjems- og omsorgsplasser når de nå skal inn i større kommuner. Det sier leder i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll.
Han frykter at de eldre blir kasteballer mellom sykehjemsplasser spredt rundt i en storkommune. Han mener at når man ser på hvor mange eldre som ligger på sykehus og venter på å få plass i kommunen, så viser det at det trengs mange flere sykehjemsplasser.

Mellvin Steinsvoll
Foto: Gunnar Sandvik / NRK