Frykter dårligere skoler

I tiden fremover vil Møre og Romsdal trenge 3-400 nye lærere i året.

På vei til time

I Møre og Romsdal er det i dag rundt 9.400 lærere. Nesten en tredel av disse er over 55 år.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det viser tall fra Høgskolen i Volda.

- Stort gap

Skolen utdanner hvert år rundt 200 nye lærere. Rektor Jørgen Amdam er bekymret for at dette ikke vil være nok for å dekke behovet i fremtiden.

- Etter vår vurdering er det en differanse på godt over 200. Selvfølgelig kan vi hente inn folk som har utdannet seg andre steder, men det er likevel på langt nær nok til å dekke dette store gapet.

Redd dårligere skoler

I Møre og Romsdal er det i dag rundt 9.400 lærere. Nesten en tredel av disse er over 55 år. Amdam er redd for følgene lærermangelen kan føre til.

- Vi må regne med at det vil medføre at kvaliteten på skolene blir vesentlig dårligere enn den er i dag, sier Amdam.

Generasjonsskifte

Verken i Kristiansund eller Ålesund er det nå et problem med for få grunnskolelærere. Seniorrådgiver i Ålesund kommune Arne Lerheim har ansvaret for ansettelser av lærere i kommunen. Han kan fortelle at det har vært en svak nedgang i antall søkere, og han frykter at det kan bli vanskelig å få tak i nok lærere i fremtiden.

- Vi vet ennå ikke hvordan dette vil slå ut, men vi vet at vi har en nokså høy gjennomsnittsalder på noen skoler. Men situasjonen endrer seg, og vi ser at vi nå også får inn noen unge folk. Vi vet at vi har behov for å erstatte folk med lang og god erfaring, og det blir en utfordring i årene fremover.