Frykter at rassikringsprosjekt blir forsinket

NHO og Geiranger Veginvest frykter at arbeidet med å rassikre fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger blir forsinket.

Riksveg 63 Geiranger - Eidsdal er stengt

Fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal er rasfarlige og må jevnlig stenges.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Rassikringspotten må økes for å få plass til fylkesveg 63, sier regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg.

– Vi ser at fylkeskommunen ikke vil forskottere en oppstart. Prosjektet er klart til bygging og vi kunne ha startet nå, men fylkeskommunen har valgt å vente til Nasjonal Transportplan foreligger. Vi hadde håpet at det skulle starte nå, sier Torill Ytreberg.

Åpent brev til fylkestinget

NHO og Geiranger Veginvest har sendt et åpent brev til fylkestinget i Møre og Romsdal med krav om at det blir lagt inn penger til å sikre oppstart av rassikringa av strekninga Korsmyra-Indreidet høsten 2017. Det er 13 farlige skredpunkt på denne strekninga.

I brevet blir det vist til flere møter med sentrale politikere, både samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè og stortingspolitikere fra Møre og Romsdal:

"Tilbakemeldingene har vore tindrande klare. Når prosjektet er klart kjem pengane, og prosjektet kan setjast i gang. Det vart også orientert om at årsaken til reduserte løyvingar til rassikring på fylkesvegnettet i statsbudsjettet dei siste åra og i Nasjonalt Transportplan (NTP) har vore at det ikkje har vore ferdig planlagde prosjekt. Eit ferdig prosjekt ville derfor bli prioritert."

Politisk enighet

Torill Ytreberg

Torill Ytreberg er regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det er bred politisk enighet om at fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger må rassikres, og at det er et prioritert prosjekt. Dette er viktig for å kunne utvide turistsesongen i Geiranger. Men det mangler penger til oppstart, sier regiondirektøren i NHO.

– Det er ikke nok penger slik som det ligger nå. Fylkeskommunen har dårlig egenfinansieringsevne, og det er et etterslep på Røyr-Hellesylt som da muligens vil påvirke rassikringspotten. Derfor må rassikrigspotten bli stor nok slik at vi kommer i gang med Eidsdal-Geiranger, sier Torill Ytreberg.