– Viltkameraene skal ikke overvåke

Flere frykter å bli fotografert av viltkameraene når de er på tur i skogen. Viltansvarlig Kristian Kindt beroliger skeptikerne.

Viltkamera

Godt kamuflert og sterkt forseglet – slik ser viltkameraene ut når de er i aksjon.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Kristian Kindt

Viltansvarlig Kristian Kindt i Aure kommune sier de vil avdekke hjortetrekk ved hjelp av viltkameraene.

Foto: Privat

– Folk som bruker naturen kan være trygg på at dette ikke blir overvåking, sier viltansvarlig i Aure, Kristian Kindt.

I Halsa, Aure og Hemne har kommunene bestemt seg for å plassere ut hele 22 viltkamera i naturen før påske. Målet er å fange opp hjortetrekk.

Noen misliker og fryktet kanskje å bli overvåket når de ferdes ute i naturen, men det skal ikke være hemmelig hvor disse kameraene blir plassert ut, sier Kindt

Ingen hemmelighet

– Vi kommer ikke til å avsløre nøyaktig hvor kameraene er plassert ut, men posisjonene blir heller ingen hemmelighet. Vi har avtale med grunneierne om alle plassene vi setter ut kamera, sier Kindt.

Todalen, Ertvågøya og Karlsvika på Stabblandet er områder der de infrarøde kameraene med minnebrikker skal stå.

– For det første er de godt merket, og plassert slik at det ikke er utpreget mye ferdsel blant folk akkurat der vi har kameraene.

Klare indikasjoner

Vilkameraene skal dokumentere hvor hjortetrekket går mellom disse kommunene, og dermed vise at det er en felles hjortestamme i Aure, Halsa og Hemne.

– Vi har jo noen ganske klare indikasjoner på at hjorten trekker over ganske store fjordstrekninger.

Viltforvalter Ulf Lucasen

Ulf Lucasen i Miljøvernavdelingen ser særlig frem til å studere store rovdyr som jerv og gaupe.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Dette tiltaket vil også lette arbeidet med å ha en overordnet felles plan for hjorteviltforvaltninga i Hemne Aure og Halsa, sier Kindt.

Gode læringsmuligheter

Seksjonsleder Ulf Lucasen i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier den økende bruken av viltkamera er en positiv trend - så lenge det skjer i ordnede forhold.

– Det er et nytt verktøy som har kommet for fullt de siste årene, og utgjør en ny måte å samle kunnskap om naturen på. Dessuten brukes viltkamera i forskning, sier Lucasen.

Fotoverktøyet gir særlig mulighet til å studere store rovdyr som jerv og gaupe, noe Lucasen er særlig positiv til.