NRK Meny

Fryktar for rask omstilling

Hovudverneombod Bjarte Jensen fryktar at omstillinga i Helse Møre og Romsdal skal gå ut over resultata. Han seier prosessane no går for raskt for mange av dei tilsette.

Hovudverneombod ved Helse Sunnmøre, Bjarte Jensen
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Styremøte Helse Møre og Romsdal september 2014

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal diskuterte måndag den økonomiske situasjonen i føretaket.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Meir enn 300 millionar kroner. Det er summen som skal sparast over dei neste seks åra.

Under gårsdagens styremøte i helseføretaket blei det klart at innsparingane kjem til å merkbare for heile organisasjonen. Mellom anna må mellom 200 og 300 bort i løpet av perioden.

-Blir sett på prøve

Jensen fryktar at endringane no skjer så at det går ut over kvaliteten. Han seier mange av dei tilsette er prega av omstillingane.

– Det er fleire arbeidsmiljø som er prega av at vi blir sett litt på prøve no, seier han til NRK. – Vi er ein ei kunnskapsbedrift og er avhengige av å få med alle for å få mest mogleg effekt av omstillingane.

Har fleire stillingar enn snittet

I følgje tal frå Helsedirektoratet har Helse Møre og Romsdal både fleire tilsette og fleire sengeplassar enn gjennomsnittet for landet. Jensen meiner statistikken ikkje automatisk kan omsetjast til kutt av stillingar.

– Møre og Romsdal er eit spesielt fylke med mange fjordkryssingar og fjellovergangar. Det er grunnen til at vi har den sjukehusstrukturen som vi har i dag.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.