Fryktar avstand til læraren

Elev- og lærlingombodet i fylket åtvarar mot å tru at digitalisering løyser alle utfordringar. Anita Alnes Solevåg fryktar digitalisering blir løysinga når fylkeskommunen skal spare pengar. Ho seier resultatet kan bli at ein lærar får undervise fleire klasser samtidig på nettet, og dermed mistar elevane den nære kontakten med læraren.

Anita Alnes Solevåg
Foto: Trond Vestre / NRK