Frontene kan bli tøffe når fylkesutvalget skal behandle sykehussaken

Sykehussaken kan komme til å ta full fyr i fylkesutvalget når et forslag til uttalelse skal behandles tirsdag kveld.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal

Venstre-politiker Iver Nordseth (midt i bildet) fremmet forslag til uttalelse i sykehussaken.

Foto: Trond Vestre / NRK

Nordmørspolitikeren Iver Nordseth (V) vil ha med seg resten av politikerne på en uttalelse som retter knallhard kritikk mot prosessen der direktør ved helseforetaket har gått av.

Nordseth vil at avgjørelsen om hvor det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges, ikke blir tatt onsdag i neste uke, men blir utsatt.

Mistillit, uro og kaos

– Jeg ønsker en utsettelse fordi det er ingen som kan komme med en innstilling og da blir det håpløst for styret i Helse Møre og Romsdal og styret i Helse Midt-Norge å behandle saken. Det er skapt mistillit, uro og kaos. Det som skjer nå er et klart brudd på forutsetningen og det er helt nye premisser i saken, sier Iver Nordseth (V).

– Forsøker du å kuppe fylkesutvalget nå?

– Nei det gjør jeg ikke. Men tre firedeler av fylket er satt i brann, og da skulle det bare mangle om vi ikke skal ha et ord med i laget i forhold til å mene noe om en slik sak. Jeg skjønner jo at de som synes saken nå har kommet inn på et greit spor ikke vil ha en slik uttalelse, sier Nordseth.

Nordseth ville helst ha en realitetsbehandling av forslaget allerede mandag kveld. Det var det også flertall for i fylkesutvalget, men etter noen runder rundt bordet ble det enighet om å vente til tirsdag kveld.

Dermed får partigruppene muligheten for å diskutere forslaget før saken kommer opp tirsdag kveld. Flere av politikerne mente at det var et sterkt behov for dette.

– Utsettelse er helt uaktuelt

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal

Torgeir Dahl (til venstre i bildet) har lite sans for forslaget.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Torgeir Dahl fra Høyre som også er ordfører i Molde, har svært lite sans for forslaget som han mener er uryddig.

– Dette er et ganske overraskende trekk da. Man kommer altså helt bardust ut. Her snakker man om legitimitet og gode prosesser. Dette er jo akkurat det stikk motsatte. Dette er et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres, sier Torgeir Dahl (H).

– Dette forslaget inneholder vel elementer som det er helt uaktuelt for deg å stemme for?

– Ja, helt åpenbart. Det man ønsker her er å utsette hele prosessen. Min innstilling - i likhet med veldig mange andre – er at prosessen må kjøres. Av hensyn til pasientene, av hensyn til de partene som er berørt, er det viktig å få sluttført denne delen av prosessen, sier Dahl.