NRK Meny
Normal

Frikjent og dømt i samme sak

21-åringen ble frikjent for voldtekt på sin egen halvsøster. Retten mener likevel at han må betale 150.000 kroner i erstatning. Moren til jenta ble dømt for vold og trusler.

Dommere i Romsdal Tingrett

Dommerne frikjente broren for voldtekt, men dømte han til

Dom

Romsdal tingrett har dømt moren til fengsel i åtte måneder. Sønnen ble frikjent for voldtekt på søsteren, men må betale erstatning.

Foto: NRK
Romsdal tingrett, Magne Nyborg

Romsdal tingrett, aktor Magne Nyborg

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Den 18 år gamle jenta anmeldte både sin bror og sin mor for henholdsvis voldtekt og vold.

I forrige uke ble den opprivende familiesaken ført for Romsdal tingrett. Halvbroren var tiltalt for voldtekt av søsteren for en periode på to år, da jenta var 12–13 år. Broren var 15 og 16 år.

Moren var tiltalt for trusler og vold mot datteren over en periode på seks år.

Frikjent men dømt

Nå har Romsdal tingrett avgjort saken. jentas 21 år gamle bror er frikjent etter straffelovens § 192 som er voldtekt. Retten har vært i betydelig tvil da de frikjente 21-åringen for straffansvar.

Retten skriver:

Selv om det må legges til grunn at overgrep kan ha skjedd over lang tid uten at andre fattet mistanke, er den tvil som er til stede av en slik karakter at den går lengre enn hva som menes med teoretisk tvil. Retten er følgelig kommet til at tiltalte må frifinnes for straff.

Får erstatning

Selv om retten langt på vei har trodd på jentas forklaring, mener de at bevisene ikke holder til å dømme 21-åringen etter straffeloven. Men retten har dømt 21-åringen til å betale søsteren 150.000 kroner i oppreising for voldtektene

Retten skriver:

Som det fremgår ovenfor er retten under betydelig tvil kommet til at det ikke er bevist utover enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.

Retten mener imidlertid at det foreligger en klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har foretatt de handlinger som er beskrevet i tiltalebeslutningen og som fornærmede har forklart seg om. Retten er etter dette kommet til at vilkårene for å tilkjenne fornærmede oppreisningserstatning er til stede, og at slik erstatning bør utmåles.

– Jenta er veldig veldig skuffet

Statsadvokat Magne Nygård, advokat Tone Nilsen Skålvik

Bistandsadvokat Tone Nilsen Skålevik sier hennes klient er skuffet over dommen.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

– Min klient har ingen forståelse for dommen mot broren. Hun skjønner ikke at han kan bli frikjent for voldtekt, men dømt til å betale erstatning.

Det sier Tone Nilsen Skålevik som er bistandsadvokat for den 18 år gamle jenta.

– Hun mener frifinnelsen er feil. Dette var et hard slag for henne når hun etter så mange år hadde bestemt seg for å anmelde saken. Det har vært en veldig lang prosess for henne for å tørre å gå videre med saken, sier Skålevik.

Når det gjelder dommen mot moren er jenta også skuffet. Men hun er fornøyd med at moren ble dømt.

– Vi mener dommen ligger i nedre sjikt for familievold. Men hun er glad for at det ble domfellelse. Men hun er veldig klar på at hun håper påtalemyndighetene anker frifinnelsen av broren, sier forsvareren.

Moren dømt for vold og mishandling

Kvinnens mor stod også tiltalt i Romsdal tingrett. Hun ble dømt på alle punkt for vold og trusler mot datteren sin, fra 2003 til 2009, og er dømt til fengsel i åtte måneder. 120 dager er betinget med en prøvetid på to år.

Moren må også betale 50.000 kroner i erstatning til datteren sin. Den nå 18 år gamle jenta kom fra sitt opprinnelige hjemland i 2002, og bosatte seg da sammen med broren, moren, og hennes daværende norske mann.

Retten skriver:

Den mishandlingen fornærmede har blitt utsatt for har store skadepotensial og fornærmede har da også i flere år fått behandling for psykiske problemer som knyttes blant annet til morens atferd overfor henne. Retten finner at det her bør idømmes en oppreisningserstatning på kr 50.000,-

Moren anker, broren tenker seg om

Advokat Tarje Aasen

Advokat Tarjei Aasen forsvarte den 41-år gamle moren.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

– Min klient vil anke dommen. Hun står fast ved sin fremstilling av saken, sier forsvarer Tarjei Aasen.

Erling Hagerup sier at hans klient er veldig i tvil om hva han vil gjøre.

– Broren har problemer med å forstå dommen. Han mener det er en merkelig løsning at en kan bli dømt og frifunnet i samme sak.