Hopp til innhold

Frifinning blir ståande

Anken til påtalemakta etter dødsulukka om bord på trålaren «Nordstar» er avvist, melder nett.no (krev innlogging). Reiarlaget Nordnes AS vart frifunnen i lagmannsretten for brot på skipssikkerheitslova etter ei dødsulykke om bord i skipet i juni 2018. Reiarlaget fekk ei bot etter ulykka, men nekta å godta den.