Kom flere steinsprang i timen

Regn førte til økt hastighet i Veslemannen og en periode gikk det flere steinsprang i timen. Onsdag kveld er det fremdeles store bevegelser og NVE opprettholder rødt farenivå.

Mannen dagkamera.

Mannen dagkamera.

– Det har vært store bevegelser i Veslemannen det siste døgnet. Vi har hatt bevegelser oppe i 38–40 centimeter per døgn i den øvre delen, og opp mot 10 cm per døgn i nedre del, dette er på rekordnivå på hva som er målt tidligere, sier vakthavende geolog i NVE, Gustav Pless.

Tirsdag kom det mye mer nedbør enn varslet og på bakgrunn av dette reagerte fjellpartiet. Flere ganger i timen gikk det steinsprang.

Sivilforsvaret har registrert rundt 70 steinsprang siden mandag når farenivået ble hevet til rødt.

Har avtatt litt men er fremdeles høye

Veslemannen i Rauma 14.august 2019

Onsdag er det opplett ved Veslemannen i Rauma. Prognosene NVE har fått viser at det kan komme litt regn i løpet av dagen.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

NVE har siden helga sett økende bevegelser i det rasutsatte fjellpartiet i Mannen. Fjellpartiet reagerer i år raskere på nedbør, noe som tyder på at hele partiet er mer ustabilt, og mandag kveld hevet NVE farenivået til rødt fordi det var varslet mer nedbør.

Beboerne under fjellet måtte derfor evakuere for 4. gang i år, og for 15. gang siden 2014.

Bevegelsene har avtatt en del onsdag kveld, men NVE fortsetter og opprettholde farenivået på rødt, fordi de ønsker at bevegelsene skal avta litt mer.

Skal måle fjellmassene

NVE hadde håpt at fjellet skulle bevege seg enda mer i denne omgang, for å kunne miste mer masse.

Gustav Pless

Gustav Pless er vakthavende geolog i NVE.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Vi håper at så mye som mulig av fjellet vil rase ut i små steinsprang, for da vil det være mye mindre fjellmasse når det faktisk raser, sier geolog Gustav Pless.

Torsdag skal NVE opp med drone for å måle hvor mye kubikkmeter av fjellet som har rast ut i form av steinsprang.

– Vil oppnå relativt høye hastigheter

Selv om hastighetene er høyest i den øvre delen av partiet legger geologene stor vekt på bevegelsene i den nedre delen. I den øvre delen er massene oppknust ur, mens den nedre delen av fjellpartiet har fastere fjell og fungerer som ei propp som holder igjen den øvre delen.

– Dersom den nedre begynner å gå kan det gå et stort ras, forklarer geolog Gustav Pless.

Fjellet Mannen

Veslemannen i Romsdalen reagerer mer på regn enn før.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Togene får ikke passere

På grunn av de store bevegelsene i fjellet besluttet politiet i samråd med NVE tirsdag at ingen tog får passere under Veslemannen. Onsdag morgen er status den samme.

– Det har vært såpass økende aktivitet i fjellet og en del steinsprang at det ikke blir flere tog i dag, sa operasjonsleder i politiet Leif Arne Mork.