Fraværet er mindre, men noen er redde

Rektorer ved videregående skoler i Møre og Romsdal merker en nedgang i fravær, men de forteller at noen elever virker redde for regelen.

Elev rekker opp hånda i klasserommet

FRAVÆR: Flere elever er mer tilstede på skolen, etter at de nye fraværsreglene trådte i kraft. Rektorer i Møre og Romsdal forteller at de merker at elever er redde for å få for mye fravær.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

De nye fraværsreglene for videregående skoler sier at elever med mer enn ti prosent udokumentert fravær, ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i det aktuelle faget.

Fraværsreglene blir derimot håndtert forskjellig, fra fylke til fylke.

På Molde videregående skole har de fått et par telefoner fra legekontor, som får henvendelser fra elever som trenger attest på at de har vært syke i en dag.

– Vi har de samvittighetsfulle elevene som er redd for å komme tilbake til skolen, uten egenmelding. Noen legekontor har ringt og sier at de ikke kan holde på med å ta mot elever hver dag, sier rektor Oddgeir Overå.

Redde elever

Noen rektorer forteller at de ansatte har merket at elever er redde for fravær. Mange spør hvor syke de må være for å kunne ta en dag hjemme, og foreldre ringer for å høre om hvordan det blir med fravær når eleven må på tannlegen.

Jessie Strand Fagervoll

Jessie Strand Fagervoll, rektor ved Borgund videregående skole.

Foto: Terje Reite / NRK

– Vi merker at elever er veldig redde. Vi har fått en del dokumentasjon for fravær, og det har ført til en del ekstra arbeid på kontoret med å gå gjennom alt, forteller Jessie Strand Fagervoll, som er rektor ved Borgund VGS.

– Her legger vi merke til at elevene er mer forsiktige, men det er også en utfordring for oss. Vi må vite hvordan vi skal håndtere de nye reglene, slik at elevene ikke føler redsel for å være syk, sier rektor Aadne Runar Harr, ved Gjermundnes VGS.

Merker mindre fravær

Det er ikke lenge siden skolestart, og flere rektorer i fylket forteller at det er for tidlig å komme med fraværstall. Noen forteller at de merker at fraværet er mye mindre, enn på samme tid i fjor.

– En del lærere sier at flere er tilstede i timene, og elever møter opp selv om de er syke, forteller rektor Mons Otnes ved Surnadal VGS.

Ved Fagerlia videregående, har både rektor og lærere merket det samme som ved Surnadal.

– Vi har ikke mottatt noen bekymringsmeldinger fra lærere om høyt fravær, men de merker at noen er syke og deltar i timene, sier Yngve Omenås.

Fraværet har også blitt mindre ved Atlanten og Fannefjord. Rektor ved Atlanten, Trond Hjelle, forteller at elevene har tilpasset seg fort. Thore Brevik, ved Fannefjord, sier at det er en positiv forskjell på oppmøte, enn i fjor.

Selv om flere møter opp til time ved Surnadal, har skolen derimot skrevet ut et fåtall med varselbrev.

– Det har blitt sendt ut noen varselbrev, men det er ikke mange. Håper vi slipper å sende ut flere, forteller Otnes.