Framleis stengde vegar

På fylkesveg 653 er Eiksundtunnelen framleis stengd etter ei trafikkulykke måndag ettermiddag. Det same gjeld på fylkesveg 61 like før Sulesund ferjekai. Tove Anita Asp, operasjonsleiar i politiet, seier at det framleis blir jobba på begge ulykkesstadane. Ferjesambandet Hareid-Sulesund går via Solevågen. Det blir meldt om lange køar begge stader.