Framleis raudt nivå

NVE har bestemt at det framleis blir raudt farenivå ved det rasutsette fjellpartiet Veslemannen i Rauma utover dagen. Det er no varmt i fjellet og mykje snøsmelting som fører til mykje vatn i fjellpartiet. Det er dessutan meldt mykje mildvêr utover i veka.