Framleis raudt farenivå

Rørslene i Mannen aukar noko i øvre del, men ikkje i nedre del. Det seier geolog Ingrid Skrede til NRK. Det betyr at farenivået framleis blir på raudt nivå. Det har ikkje kome særleg regn i Rauma dei siste timane, men dei har opplevd snøsmelting.