Framleis raudt farenivå

Det er framleis raudt farenivå på Veslemannen, men NVE opplyser om minkande rørsler i fjellet, og avgrensa med regn. Samstundes er rørslene så store, at dei vel å halde oppe raudt farenivå.