Framleis raudt farenivå

Rørslene i Veslemannen har auka i løpet av dagen, og er no oppe i 37 cm per døgn i øvre delen av fjellet. I nedre del er det 5 cm per døgn. Det har også vore stor steinsprangaktivitet i dag, det melder NVE.