Framleis høge bevegelsar ved Mannen

Bevegelsane er framleis høge, og det går jamleg mindre steinsprang ved fjellet Mannen i Rauma. NVE beheld difor raudt farenivå. Det siste døgnet er det registrert bevegelsar på 73 cm i den øvre delen og 2–5 cm i nedre del det siste døgnet.