Framleis fiberbrot

Brot på ein fiberkabel har gjort at Emblem, Blindheim og Vegsund-området er utan internett og telefonsamband. No melder Ålesund kommune at nedetida vil vare utover 15. mars. Fleire kommunale verksemder er utan internett og telefon. For å fikse fiberbrotet må det E39 forbi Shell i Vegsund sperrast. Der må det gjerast ein god del arbeid.