Hopp til innhold

– Streikeretten bør avgrenses eller fjernes helt for offentlig ansatte

Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon vil avgrense eller fjerne streikeretten i offentlig sektor. Nestlederen i FpU kaller dagens streikesituasjon for uakseptabel.

Erik Tørrissen

Erik Tørrissen på talerstolen under siste landsmøte i Fremskrittspartiet. Nå vil han avgrense streikeretten i offentlig sektor.

Foto: Frp

Med dagens opptrapping av streiken i offentlig sektor er ca. 50.000 arbeidstakere i streik. Dette rammer tjenestene blant annet innen skoler, barnehager, renovasjon, lostjeneste og helsevesenet. Dette får ungdommen i Fremskrittspartiet til å reagere.

– Vi ser nå at mange innen offentlig sektor blir tatt ut i streik. Dette rammer i stor grad de som skal motta tjenester fra det offentlige. Vi syns dette er svært uakseptabelt. Dette rammer de svake i samfunnet, sier første nestleder i FpU, Erik Tørrissen.

Streikeretten er lovfestet

Retten til å streike er beskyttet av folkeretten, og er gitt en forpliktende og betydningsfull anerkjennelse som en vernet rettighet. I lovmessig sammenheng blir streikeretten sett på som et legitimt og vesentlig virkemiddel for å fremme faglige og ervervsmessige interesser for arbeidstakere og deres organisasjoner.

Streikeretten er begrenset

Men streikeretten er ikke absolutt og er underlagt begrensninger. Adgangen til å streike er regulert og begrenset i forbindelse med tariffavtaler. Det er også et anerkjent prinsipp av staten kan gripe direkte inn og forby streiker som er brudd på tariffavtaler.

– Bør baseres på avtaler

Selv om streikeretten gjelder både privat og offentlig ansatte, er det akseptert at enkelte grupper får forbud mot streik, slik som politiet, medlemmer av de væpnede styrker, dommere og personer i overordnede stillinger i statsadministrasjonen.

Vi ønsker en bredere debatt om dagens streikerett i det offentlige. Vi ønsker å begrense og kanskje fjerne streikeretten helt. Offentlige tjenester er finansiert av skattebetalerne. Da er det også helt naturlig at tjenestemottakerne kan stole på at det offentlige apparatet er oppe og går til en hver tid, sier Tørrissen.

– Men hvordan skal da arbeidernes rettigheter ivaretas?

– Her må man falle tilbake til avtalen mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Det er mulig å inngå avtaler om hva man kan bruke som pressmiddel. For eksempel er ikke minstelønn avtalefestet i Norge, men det er avtalefestet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, sier Tørrissen.